Wat kunt u met Zorg Totaalplan?

Algemeen

Zorg Totaalplan is een cliëntvolgsysteem. Dit betekent dat u en uw medewerkers Zorg Totaalplan dagelijks gebruiken om administratie van cliënten bij te houden. Administratie moet hier ruim genomen worden: Zorg Totaalplan is niet slechts een cliëntdatabase, maar kan ingezet worden voor o.a. voortgangsrapportages, medicatie registratie, persoonlijke doelen en veel meer.

Uiteraard is dit overzicht van functionaliteit niet uitputtend. Het beste inzicht krijgt u wanneer u het zelf probeert. Zorg Totaalplan is 14 dagen zonder verplichtingen te proberen. Vraag hiervoor een pakket aan.

Cliëntadministratie

In Zorg Totaalplan zijn cliënten ingedeeld in groepen. Deze groepen kunnen uw locaties zijn, maar ook bijvoorbeeld een groep voor ambulante zorg. Rapportages kunnen op groepsniveau gemaakt worden en zijn vervolgens zichtbaar in de dossiers van alle cliënten in de betreffende groep. Uiteraard betekent dit niet dat er geen individuele dossiers aangelegd kunnen worden: ook dat is mogelijk.

Per groep kunt u instellen welke gebruikers toegang tot deze groep hebben. Ook kunnen documenten per groep ge-upload en gedeeld worden.

Van een cliënt kan een scala aan data opgeslagen worden. Ook is weer instelbaar welke van uw medewerkers een bepaalde cliënt mag beheren, en op welk toegangsniveau.

Ook geeft Zorg Totaalplan u waarschuwingsberichten bij het aflopen van de indicatie van cliënten.

Dossiers

Zorg Totaalplan is zeer flexibel: het kan op maat uitgebreid worden met formulieren die in uw situatie van toepassing zijn. Standaard meegeleverd worden formulieren voor het melden van incidenten, rapporteren van drugstests, rapportage op persoonlijke doelen, medicatie en vrije rapportage. Meer formulieren, toegespitst op uw situatie, kunnen op maat toegevoegd worden.

Externe inzage

Om externe personen inzage te kunnen geven in het dossier dat opgebouwd wordt voor een cliënt is de module "Individuele inzage" ontwikkeld. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een ouder, voogd of andere persoon een gebruikersnaam en wachtwoord geven, waarmee zij een overzicht kunnen krijgen van het dossier van een cliënt.

Documenten en bestanden

Niet voor alle documentatie kan gemakkelijk een digitaal formulier gemaakt worden. Daarom biedt Zorg Totaalplan een gelaagde manier om uw documenten in Zorg Totaalplan op te slaan.

Documenten en bestanden kunnen opgeslagen worden bij een individuele cliënt, een cliëntgroep of in een algemeen archief, waar u bijvoorbeeld procedures kunt bewaren.

Medicatie

Met de medicatiemodule kunt u bijhouden welke medicatie een cliënt moet ontvangen en wanneer. Deze module geeft ook waarschuwingsberichten wanneer medicatie te laat is.

Een handig overzicht van toe te dienen medicatie op een bepaalde dag is beschikbaar.

Beheermeldingen

Zorg Totaalplan opent standaard in het mededelingenoverzicht. Hier kunnen beheerders mededelingen achterlaten voor gebruikers. Een gemakkelijke manier om al uw medewerkers te wijzen op bijvoorbeeld veranderingen in protocollen of andere mededelingen te doen.